Träffyta för direktlänk till innehåll

Svamp

Förgiftningsrisker - vuxna

Förväxling av matsvamp med giftig svamp samt okunnighet om förgiftningsrisken är de vanligaste orsakerna till svampförgiftning. Allvarliga förgiftningar inträffar framförallt då svamp intagits som måltid.

De allra flesta svampar är ogiftiga. Illamående och kräkningar kan förekomma efter svampförtäring och behöver inte betyda att svampen är giftig. Svamp är hårdsmält föda och en känslig färskvara vilket innebär att man kan må dåligt utan att för den skull vara förgiftad.

Råd vid misstanke om svampförgiftning:

  •  Ring Giftinformation för råd om vad som behöver göras.
  •  Spara svampen för eventuell identifiering.

På sidan giftiga svampar finner du beskrivning på olika symtom som kan uppkomma efter förtäring av giftig svamp. Du hittar också bilder på våra giftigaste svampar.

Tänk på

  • att aldrig plocka svamp som du inte är helt säker på.
  • att inte provsmaka rå svamp så att ditt barn ser det.
  • att svampkunnig vuxen bör rensa svampen.
  • att inte lita på allt som står i gamla svampböcker. Skaffa en modern svampbok!

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare