Träffyta för direktlänk till innehåll

Svamp

Förgiftningsrisker - barn

Under sommaren och hösten får Giftinformationscentralen många frågor om barn som smakat på svampar som växer i skog och mark. De flesta av dessa tillbud är ofarliga. Att äta en eller två små svampar som växer i en gräsmatta eller en smakbit (sockerbitsstor) av en större svamp ger inte några allvarliga symtom.

Allvarliga förgiftningar inträffar framförallt då giftig svamp förväxlas med ätlig och intas som måltid.

Råd vid förgiftningstillbud med svamp:

  • Om du misstänker att det är en giftig svamp och ditt barn svalt mer än en smakbit, ring Giftinformation för råd om vad som behöver göras.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.

 

På sidan Giftiga svampar finner du beskrivning på olika symtom som kan uppkomma efter förtäring av giftig svamp. Du hittar också bilder på våra giftigaste svampar.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare