Antidotlager för Kiruna sjukhus, Kiruna

Har 37 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 40 Injektionsflaska, 1 x 10 ml Kylskåp, läkemedelsrum, antidotskåp 40
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 1 Ampull, 5 x 1 ml Antidotskåp 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 1 5 x 5 ml Antidotskåp 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 4 Ampull, 10 x 1 ml Läkemedelsrum, antidotskåp 1
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 2 Injektionsflaska, 20 ml Läkemedelsrum, antidotskåp 20
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g Antidotskåp 1
Calciumfolinat Hospira, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 6 Injektionsflaska, 10 ml Kylskåp, läkemedelsrum 8
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml Läkemedelsrum 1
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 2 Plastflaska, 50 g Antidotskåp 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g Antidotskåp 2
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 3 12 x 20 mg Antidotskåp 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 3 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Antidotskåp 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 4 1 x 40 mg Kylskåp, läkemedelsrum 12
Flumazenil Actavis, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 2 Ampull, 5 x 5 ml Antidotskåp, läkemedelsrum 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 1 Ampull, 5 x 20 ml Antidotskåp 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g Antidotskåp 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 1 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Kylskåp, läkemedelsrum 3
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) 1st i var ambulans
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Antidotskåp 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 5 Flaska, 500 ml Antidotskåp 6
Glytrin®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 3 Spraybehållare, 200 doser Läkemedelsrum 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 2 Ampull, 5 x 1 ml Antidotskåp, läkemedelsrum 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml Antidotskåp 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml Antidotskåp 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml Antidotskåp 1
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin 1 Ampull, 10 x 10 ml Antidotskåp 1
Naloxon B. Braun, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 2 Glasampull, 10 x 1ml Antidotskåp 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 1 Ampull, 10 x 10 ml Antidotskåp 5
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 2 Injektionsflaska, 1 x 50 ml Läkemedelsrum 5
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 9 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml IVAK
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 2 100 tabletter Antidotskåp
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st IVAK 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml Antidotskåp 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 5 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml Antidotskåp 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 2 Ampull, 10 x 2 ml Antidotskåp 5
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g Läkemedelsrum 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml Antidotskåp 1