Antidotlager för Centralsjukhuset Karlstad, Karlstad

Har 48 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA bassortiment 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA antidothylla 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml IVA antidothylla 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml IVA antidothylla 20
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Katastroflager 20
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 1 5 x 10 ml IVA antidothylla 1
Budesonid Arrow, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosbehållare, 20 x 2 ml IVA bassortiment 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g IVA antidothylla 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 10 40 g Katastroflager 1
Calciumfolinat Hospira, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 6 Injektionsflaska, 10 ml IVA antidot kyl 8
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml IVA bassortiment 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 0,5 20 x 10 ml Katastroflager 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 10 Plaströr, 20 tabl Katastroflager 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g IVA bassortiment 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVA antidothylla 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 8 Injektionsflaska, 5 g Katastroflager 2
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 2 12 x 20 mg OP Grönt Rum 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA antidothylla 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 12 1 x 40 mg IVA antidot kyl 12
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml IVA bassortiment 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 6 Ampull, 5 x 20 ml IVA antidothylla 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g IVA antidothylla 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) IVA antidot kyl 3
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA antidothylla 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml IVA bassortiment 5
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg IVA antidothylla 3
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml IVA antidothylla 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml IVA antidothylla 2
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 8 Ampull, 5 x 10 ml Katastroflager 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA antidot kyl 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA bassortiment 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml IVA antidothylla 5
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 20 Ampull, 10 x 10 ml Katastroflager 5
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 Injektionsflaska, 1 x 50 ml IVA bassortiment 5
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidaceat 3 Injektionsflaska, 5 x 1 ml IVA kyl
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) IVA antidothylla 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter IVA antidothylla 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter IVA antidothylla 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 2 Injektionsflaska, 2 st Blodcentralen 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA antidothylla 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 20 Inhalator, 200 doser Katastroflager 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml IVA antidothylla 5
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin 3 5 x 1 ml IVA antidot kyl 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g IVA bassortiment 1
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 2 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Katastroflager 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 2 5 x 1 ml Katastroflager 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 4 2 x 100 mg IVA antidot kyl (2 vinter) 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 2 Injektionsflaska, 1 st IVA antidothylla 3