Träffyta för direktlänk till innehåll

Vintergäck

Eranthis hyemalis

Växten, speciellt rotknölen, uppges innehålla ämnen som kan påverka hjärtat men förgiftningar till följd av att barn ätit av växten är inte kända. Att smaka en liten mängd kan betraktas som ofarligt.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om rotdel eller stor mängd andra växtdelar förtärts, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare