Träffyta för direktlänk till innehåll

Vinruta

Ruta graveolens

Växten, speciellt bladen, innehåller en olja som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion). Förtäring kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré), men förgiftningar till följd av att barn ätit av växten är inte kända.

Symtom vid hudkontakt: Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan komma efter flera dagars fördröjning och kan kvarstå i veckor, eventuellt även med ärrbildning och mörkfärgning av huden.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.
  • Vid symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått växtsaft på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.
  • Skydda huden mot solljus under en vecka även om lokala symtom saknas.
  • Vid symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Informationen och råden gäller endast för människa. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt. Listan omfattar över 300 växter.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare