Träffyta för direktlänk till innehåll

Vildpersilja

Aethusa cynapium

Växten är giftig och innehåller liknande ämnen som sprängört och odört, dock i lägre halter. Förgiftningar är mycket ovanliga. Smak och lukt anses vara obehaglig, därför bedöms risken för förgiftning genom olyckshändelse som liten.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om mer än en smakbit förtärts, ge medicinskt kol och ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare