Träffyta för direktlänk till innehåll

Vallmo

Papaver-arter

Växterna innehåller flera olika ämnen. Halter och sammansättning varierar mellan arterna. Endast opievallmo innehåller morfin. De odlade och vildväxande svenska arterna är relativt ofarliga.

Allvarliga förgiftningar har inträffat med opievallmo vid medicinsk användning och då växten prövats i missbrukssyfte. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga. Mogna vallmofrön är ofarliga.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). I allvarliga fall framför allt om opievallmo förtärts: små pupiller, andnings- och medvetandepåverkan.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Informationen och råden gäller endast för människa. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt. Listan omfattar över 300 växter.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare