Spansk peppar

Capsicum annuum

Krukväxt, även kryddväxt. Frukten innehåller capsaicin, som är starkt irriterande.

Symtom: Brännande känsla i mun och svalg. Växtsaften kan också ge kraftig ögonirritation och hudretning.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.
  • Vid symtom kontrollera risken hos Giftinformation.

Om någon fått växtsaft i ögat:

  • Skölj omedelbart med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid symtom kontrollera risken hos Giftinformation.

Om någon fått växtsaft på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Listan omfattar över 300 växter. Om en växt anges som ofarlig eller sannolikt ofarlig innebär det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den. Växterna är ej bedömda ur allergisynpunkt. Ring oss om du inte hittar växten i listan, eller är osäker på vad som bör göras.

Bilderna är avsedda som identifieringshjälp. Växter inom samma art kan variera i färg och form. För en säker identifiering av en okänd växt kan man t.ex. pröva att kontakta en blomsterhandel eller handelsträdgård.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl 9-19