Träffyta för direktlänk till innehåll

Slåttergubbe

Arnica montana

Växten, speciellt blommor och rot, innehåller irriterande ämnen. Förgiftningar genom förtäring av själva växten är inte kända hos människa. Att smaka en liten mängd kan betraktas som ofarligt.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré).

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare