Träffyta för direktlänk till innehåll

Rosenböna

Phaseolus coccineus

Bönorna innehåller bl.a. phasin som har irriterande egenskaper. Detta ämne förstörs vid kokning. De mogna bönorna är dekorativa, ofta marmorerade i vinrött och svart, även helt vita bönor förekommer.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré).

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om mer än 5 okokta bönor förtärts, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare