Träffyta för direktlänk till innehåll

Robinia

Robinia-arter

Växten är giftig. Speciellt barken innehåller phasin och andra toxalbuminer. Allvarliga förgiftningar hos människa är ovanliga.

Symtom: Kan komma inom ett par timmar. Illamående, kräkningar, yrsel, slöhet, hjärtklappning och vida pupiller. I allvarliga fall eventuellt även muskelryckningar, lever- och andningspåverkan.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om mer än 5 frön eller andra växtdelar förtärts, ge medicinskt kol och

    ring Giftinformation och kontrollera risken.

    .

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare