Träffyta för direktlänk till innehåll

Riddarsporre

Consolida- och Delphinium-arter

Växten är giftig, speciellt fröna, innehåller akonitinliknande ämnen i varierande halter. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är ovanliga.

Symtom: Brännande känsla i mun och svalg, illamående och kräkningar. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även vida pupiller, muskelsvaghet, hjärt- och medvetandepåverkan.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om mer än en smakbit förtärts, ge medicinskt kol och ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare