Träffyta för direktlänk till innehåll

Ricin

Ricinus communis

Växten är mycket giftig. Speciellt fröna innehåller det giftiga proteinet ricin. Allvarliga förgiftningar genom förtäring är ovanliga. Ett söndertuggat frö kan dock innebära risk. Fröna är bönliknande, hårda, dekorativa, oftast marmorerade i vitt, grått, brunt eller svart.

Ricinolja är ofarligt att förtära.

Symtom: Kräkningar, magsmärtor och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även njur- och allmänpåverkan senare i förloppet. Symtomen kan vara fördröjda flera timmar.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ring 112 och begär Giftinformation. Sjukhus kan behöva uppsökas.
  • Ge medicinskt kol.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare