Träffyta för direktlänk till innehåll

Paternosterböna

Abrus precatorius

Växten är mycket giftig. Speciellt bönan innehåller abrin. Allvarliga förgiftningar är ovanliga. Förtäring av en söndertuggad böna kan dock innebära risk. Bönan används bl.a. till halsband och leksaker. Den är hård, oftast röd med ett svart märke men kan också vara svart och vit.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även njur- och allmänpåverkan senare i förloppet.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ring 112 och begär Giftinformation. Sjukhus kan behöva uppsökas.
  • Ge medicinskt kol.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare