Träffyta för direktlänk till innehåll

Parkolvon

Viburnum lantana

Olvon-arter innehåller okända bitterämnen. Bären lockar till förtäring, men förgiftningar hos barn är ovanliga.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré).

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.
  • Om mer än 10-15 bär förtärts, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Listan omfattar över 300 växter. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt. Ring oss om du inte hittar växten i listan, eller är osäker på vad som bör göras.

Bilderna är avsedda som identifieringshjälp. Växter inom samma art kan variera i färg och form. För en säker identifiering av en okänd växt kan man t.ex. pröva att kontakta en blomsterhandel eller handelsträdgård.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur