Träffyta för direktlänk till innehåll

Odört

Conium maculatum

Växten är mycket giftig. Innehåller koniin. Allvarliga förgiftningar har förekommit. Smaken uppges vara mycket obehaglig, därför bedöms risken för förgiftning genom olyckshändelse som liten. Förväxlingar med ätliga växter har dock inträffat.

Symtom: Kan komma plötsligt med salivavsöndring, kräkningar och törst. I allvarliga fall även tal- och sväljsvårigheter samt muskelpåverkan.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ring 112 och begär Giftinformation. Sjukhus kan behöva uppsökas.
  • Ge medicinskt kol.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare