Träffyta för direktlänk till innehåll

Kermesbär

Phytolacca americana

Hela växten, speciellt rot och frön, innehåller irriterande ämnen. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är ovanliga.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). Vid förtäring av stor mängd eventuellt även hjärt- och muskelpåverkan.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.
  • Om mer än 5 bär eller andra växtdelar förtärts, ge medicinskt kol och ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare