Träffyta för direktlänk till innehåll

Julros

Helleborus niger

Växten innehåller bl.a. protoanemonin som är irriterande. Förgiftningar är mycket ovanliga hos människa.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även hjärt- och njurpåverkan.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare