Träffyta för direktlänk till innehåll

Jatrofa

Jatropha-arter

Vissa arter är giftiga. Växten innehåller även irriterande ämnen. Allvarliga förgiftningar är ovanliga.

Symtom: Flaskjatrofa ger en brännande känsla i mun och svalg samt magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). För vissa andra jatrofa-arter kan symtomen bli kraftiga och ihållande med vätskeförlust som följd.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Informationen och råden gäller endast för människa. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt. Listan omfattar över 300 växter.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare