Jatrofa

Jatropha-arter. Flaskjatrofa, Flikjatrofa m fl

Vissa arter är giftiga. Växten innehåller även irriterande ämnen. Allvarliga förgiftningar är ovanliga.

Symtom: Brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, magsmärtor och diarré. För vissa Jatrofa-arter kan symtomen bli kraftiga och ihållande med vätskeförlust som följd.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

Ge lite dryck och kontrollera risken hos Giftinformation.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Listan omfattar över 250 växter. Om en växt anges som ofarlig eller sannolikt ofarlig innebär det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den. Växterna är ej bedömda ur allergisynpunkt. Ring oss om du inte hittar växten i listan, eller är osäker på vad som bör göras.

Bilderna är avsedda som identifieringshjälp. Växter inom samma art kan variera i färg och form. För en säker identifiering av en okänd växt kan man t.ex. pröva att kontakta en blomsterhandel eller handelsträdgård.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl 9-19