Träffyta för direktlänk till innehåll

Gullregn

Laburnum-arter

Växten är giftig. Speciellt fröna innehåller cytisin. Förtäring av några frön kan ge symtom hos barn, men allvarliga förgiftningar är ovanliga. Gullregn förväxlas ibland med Sibirisk ärtbuske som är ofarlig. Gullregnets baljor är buckliga av frön i motsats till sibirisk ärtbuske vars ärtskidor är smala och jämntjocka.

Symtom: Kan komma inom en halvtimme till ett par timmar. Illamående, kräkningar, yrsel, slöhet, hjärtklappning, vida pupiller och feber. I allvarliga fall eventuellt även muskelryckningar, medvetande- och andningspåverkan.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om mer än 5 frön eller andra växtdelar förtärts, ge medicinskt kol och

    ring Giftinformation och kontrollera risken.

    .

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Informationen och råden gäller endast för människa. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt. Listan omfattar över 300 växter.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur