Träffyta för direktlänk till innehåll

Ginst

Ginst-arter

Färgginst, Genista tinctoria

Ginst-arter innehåller, liksom gullregn, bl.a. cytisin men halten är sannolikt lägre.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). Vid förtäring av stor mängd eventuellt även yrsel, slöhet, hjärtklappning, vida pupiller och feber.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om mer än 10 frön eller andra växtdelar förtärts, ge medicinskt kol och ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare