Ginst

Ginst-arter

Genista tinctoria, färgginst

Ginst arter innehåller, liksom gullregn, bl.a. cytisin men halten är sannolikt lägre.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). Vid förtäring av stor mängd eventuellt även yrsel, slöhet, hjärtklappning, vida pupiller och feber.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om mer än 10 frön eller andra växtdelar förtärts, ge medicinskt kol och ring Giftinformation och kontrollera risken.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Listan omfattar över 300 växter. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt. Ring oss om du inte hittar växten i listan, eller är osäker på vad som bör göras.

Bilderna är avsedda som identifieringshjälp. Växter inom samma art kan variera i färg och form. För en säker identifiering av en okänd växt kan man t.ex. pröva att kontakta en blomsterhandel eller handelsträdgård.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur