Träffyta för direktlänk till innehåll

Getapel

Rhamnus cathartica

Växten innehåller frangulin som har laxerande egenskaper. Förgiftningar har inträffat vid medicinsk användning.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.
  • Om mer än 5 bär eller andra växtdelar förtärts, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare