Träffyta för direktlänk till innehåll

Doftranka

Stephanotis floribunda

Inga förgiftningar kända. Att smaka en liten mängd kan betraktas som ofarligt. Växtsaften kan dock irritera ögonen.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått växtsaft i ögat:

  • Skölj omedelbart med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare