Träffyta för direktlänk till innehåll

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.

Om någon fått växtsaft i ögat:

  • Skölj omedelbart med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått växtsaft på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare