Träffyta för direktlänk till innehåll

Jobba hos oss

Att arbeta på Giftinformationscentralen innebär huvudsakligen rådgivning och information till sjukvårdspersonal och allmänhet vid akuta förgiftningstillbud. Analys och sammanställning av medicinska- och toxikologiska data för centralens informationsbank utgör också en viktig del av arbetsuppgifterna liksom kontakter med myndigheter och andra institutioner. 

Här arbetar specialutbildade apotekare som utgör primärjouren samt läkare med intensivvårdskompetens som är medicinskt ansvariga tillika bakjourer. Arbetstiden är förlagd enligt schema med dag-, kvälls-, helg- och nattjänstgöring. Giftinformationscentralen leds av en verksamhetschef och på enheten arbetar även administrativ personal. Giftinformationscentralen är en enhet inom Läkemedelsverket och lediga tjänster utlyses på Läkemedelsverkets webbplats

 


 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare