Träffyta för direktlänk till innehåll

Paracetamol

Läkemedel med paracetamol kan ge allvarlig leverskada om någon tar en stor dos på en gång, eller om maximala dygnsdosen överskridits under några dagar. De första symtomen kan vara illamående, kräkningar och magsmärtor, men symtomen är fördröjda och ofta märker man ingenting under det första dygnet. Överskrid aldrig rekommenderad dos! Följ doseringen på förpackningen eller läkares ordination.

  • Ring Giftinformation om någon överdoserat paracetamol eller om ett barn kommit åt läkemedlet.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte.
  • Invänta inte symtom.
  • Att råka ta dubbel dos eller två doser för tätt inpå varandra vid ett enstaka tillfälle är dock ofarligt.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare