Träffyta för direktlänk till innehåll

Nässprayer

Sprayer och droppar med enbart saltlösning är ofarliga.

Kortisonsprayer som används vid allergi är relativt ofarliga vid enstaka överdosering eller om ett barn kommit åt dem.

Avsvällande nässprayer och droppar med xylometazolin eller oximetazolin kan innebära risk vid feldosering, särskilt hos spädbarn. Symtom kommer snabbt och kan visa sig som slöhet, oro samt bleka och kalla händer och fötter.

  • Ring Giftinformation om ett barn fått för hög dos, eller kommit åt att dricka näsdroppar.
  • Uppsök sjukhus vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare