Träffyta för direktlänk till innehåll

Järntabletter

Innebär stor förgiftningsrisk, både vid avsiktlig överdosering och om ett barn kommer åt dem. Styrkan på järntabletter kan variera mer än 10-faldigt. I multivitamin/mineraltabletter ingår vanligen järn i relativt låga halter, men av de starkare järntabletterna kan det räcka med ett fåtal tabletter för att ett barn ska bli förgiftat. Tidiga symtom kan vara magont, kräkningar och diarré.

  • Ring Giftinformation för råd vid överdos, eller om ett barn kommit åt järnpreparat.
  • Uppsök alltid sjukhus vid symtom, eller vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare