Träffyta för direktlänk till innehåll

D-vitaminer

En enstaka mindre överdosering är oftast ofarlig. Feldosering under längre tid kan vara mer riskabel.

25 ml (en flaska) av D-vitamin, orala droppar (80 IE/droppe), är ofarligt att dricka.
100 st D-vitamintabletter (10 µg/tablett) är ofarligt att förtära.

Ibland kan lättare magbesvär uppkomma på grund av att vissa sötningsmedel ingår. Observera att det finns starkare orala droppar, lösningar och tabletter.

  • Gör ett uppehåll med vitaminer cirka en månad.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med preparatet om barnet fått i sig större mängder eller andra preparat än ovanstående.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur