Träffyta för direktlänk till innehåll

Åksjuketabletter

Receptfria tabletter och tuggummin mot åksjuka som innehåller meklozin eller dimenhydrinat kan innebära risk för förgiftning vid överdoser eller om ett barn kommer åt dem. Symtom kan vara slöhet, oro, hudrodnad och vid svåra förgiftningar även medvetslöshet.

 

  • Ring Giftinformation om någon överdoserat, eller om ett barn kommit åt medel mot åksjuka.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare