Åksjuketabletter

Receptfria tabletter och tuggummin mot åksjuka som innehåller meklozin eller dimenhydrinat kan innebära risk för förgiftning vid överdoser eller om ett barn kommer åt dem. Symtom kan vara slöhet, oro, hudrodnad och vid svåra förgiftningar även medvetslöshet.

 

  • Ring Giftinformation om någon överdoserat, eller om ett barn kommit åt medel mot åksjuka.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur