Acetylsalicylsyra

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra kan innebära risk för allvarlig förgiftning. Tidiga symtom kan vara hudrodnad, illamående, kräkningar och snabb andning.

  • Ring Giftinformation om någon överdoserat acetylsalicylsyra eller om ett barn kommit åt läkemedlet.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte.
  • Att råka ta dubbel dos eller två doser för tätt inpå varandra vid ett enstaka tillfälle är dock ofarligt.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur