Träffyta för direktlänk till innehåll

Scombroidförgiftning

Sammanfattning

Uppkommer huvudsakligen efter förtäring av dåligt hanterad fisk tillhörande familjen Scombridae (tonfisk, makrill). Dessa fiskar innehåller hög halt histidin som kan omvandlas till histamin. Symtomen kommer vanligen inom några minuter och alltid inom 3 timmar. Hudrodnad, huvudvärk och hjärtklappning är typiskt. Bronkospasm kan förekomma. Behandlas med antihistaminer samt ev bronkodilatantia och adrenalin.

Symtom / fynd

Pepparsmak och värmekänsla i munnen föregår ofta övriga symtom. Därefter kommer hudrodnad, ev urtikaria och klåda.

Vid större exponering tillkommer bultande huvudvärk, takykardi och svimningskänsla. Sväljningssvårigheter, buksmärtor och diarré kan också uppträda. Andningspåverkan pga bronkospasm kan förekomma, men är mindre vanligt. Tillfälligt synbortfall finns rapporterat.

Provtagning / undersökningar

Laboratorieanalyser är i regel inte indicerade.

Övervakning / behandling

Antihistamin, t ex klemastin (Tavegyl) 2 mg iv till vuxna och 0,05 mg/kg till barn.

Vid svårare symtom t ex bronkospasm eller svullnad i mun och svalg ges adrenalin im/iv. 

Vid behov ges bronkodilatantia.

Toxicitet / koncentrationer

Förgiftningsförloppet är så gott som alltid godartat och överståndet inom 12-24 timmar.

Varken kokning, stekning, rökning, konservering eller djupfrysning förstör redan bildat histamin.

Godkänt gränsvärde för histamin i fisk är 200 mg/kg.

Förekomst / preparat

Även fiskar tillhörande familjerna Clupeidae (sardiner), Coryphaenidae (Mahi Mahi eller Dolphin fish), Engraulidae (ansjovis) och Xiphiidae (svärdfiskar) kan ge upphov till denna förgiftning.