Träffyta för direktlänk till innehåll

Scombroidförgiftning

Sammanfattning

Uppkommer huvudsakligen efter förtäring av dåligt hanterad fisk tillhörande familjen Scombridae (tonfisk, makrill). Dessa fiskar innehåller hög halt histidin som kan omvandlas till histamin. Symtomen kommer vanligen inom några minuter och alltid inom 3 timmar. Hudrodnad, huvudvärk och hjärtklappning är typiskt. Bronkospasm kan förekomma. Behandlas med antihistaminer samt ev bronkodilatantia och adrenalin.

Symtom / fynd

Pepparsmak och värmekänsla i munnen föregår ofta övriga symtom. Därefter kommer hudrodnad, ev urtikaria och klåda.

Vid större exponering tillkommer bultande huvudvärk, takykardi och svimningskänsla. Sväljningssvårigheter, buksmärtor och diarré kan också uppträda. Andningspåverkan pga bronkospasm kan förekomma, men är mindre vanligt. Tillfälligt synbortfall finns rapporterat.

Provtagning / undersökningar

Laboratorieanalyser är i regel inte indicerade.

Övervakning / behandling

Antihistamin, t ex klemastin (Tavegyl) 2 mg iv till vuxna och 0,05 mg/kg till barn.

Vid svårare symtom t ex bronkospasm eller svullnad i mun och svalg ges adrenalin. Dos: Vuxna 0,1-0,5 mg iv, barn 10 µg/kg iv.

Vid behov ges bronkodilatantia.

Toxicitet / koncentrationer

Förgiftningsförloppet är så gott som alltid godartat och överståndet inom 12-24 timmar.

Varken kokning, stekning, rökning, konservering eller djupfrysning förstör redan bildat histamin.

Godkänt gränsvärde för histamin i fisk är 200 mg/kg.

Förekomst / preparat

Även fiskar tillhörande familjerna Clupeidae (sardiner), Coryphaenidae (Mahi Mahi eller Dolphin fish), Engraulidae (ansjovis) och Xiphiidae (svärdfiskar) kan ge upphov till denna förgiftning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.