Träffyta för direktlänk till innehåll

Natriumfluorid

Sammanfattning

Höga doser av den kemiska substansen natriumfluorid kan ge allvarliga symtom men de mängder som kan bli aktuella även efter stort intag av fluortabletter avsedda för tandvård är ofarliga.

Symtom / fynd

Vid massivt intag finns risk för hypokalcemi med åtföljande påverkan på cirkulation och nervsystem.

Provtagning / undersökningar

Kalcium och joniserat kalcium. Fosfat, Mg och elektrolytstatus.

Övervakning / behandling

Om kemikalie eller preparat (ej vanliga fluortabletter) med hög halt av fluorider intagits. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av färre än ca 300 fluortabletter, 0,25 mg, är ofarliga för barn och vuxna.

Förekomst / preparat

Tabletter, tandkräm, munsköljvätska.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.