Viktig information om STRIDA-projektet kring Internetdroger

STRIDA är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Universitetslaboratoriet och Giftinformationscentralen som studerar förekomst och farlighet av nya droger (nätdroger). Prover från patienter med symtom eller misstanke om nätdrogsförgiftning vid landets akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar har kunnat analyseras kostnadsfritt, tack vare finansiellt stöd från Folkhälsomyndigheten.

  • Från och med januari 2016 har dock Folkhälsomyndigheten avslutat delfinansiering av STRIDA-projektet och som en konsekvens av detta kan kostnadsfri analys av nätdroger inte längre erbjudas i alla förgiftningsfall.
  • Detta gäller från och med den 1 april 2016.
  • I enstaka förgiftningsfall där ett provsvar bedöms vara av stort värde kan projektet fortfarande erbjuda kostnadsfri analys. Detta kan bli aktuellt efter konsultation med Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 67 19.

Det finns dock fortsatt möjlighet att analysera prover för förekomst av nätdroger. Karolinska Universitetslaboratoriet tillhandahåller rutinmässig analys av ett stort antal Internetdroger i urin- och blodprov. Ytterligare information om droganalyser finns på:
http://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9983

Kundtjänst vid Karolinska Universitetslaboratoriet nås på telefonnummer 08-51771999.

Tillvägagångssätt vid STRIDA-analys efter 1 april 2016:

  • Efter överenskommelse med GIC (010-456 67 19) erhålls GICs ärendenummer och persondata lämnas. GIC är tacksam om ni då även lämnar uppgifter om vilken/vilka substanser som patienten tagit samt symtom. GIC kan i efterhand kontakta er och begära en journalkopia samt labanalyssvar från vårdtillfället.
  • Provtagningen bör ske så snart som möjligt efter ankomst till sjukhus. Använd ett vanligt 10 ml-rör utan tillsatser för urin och ett provrör med röd propp för serum (OBS! använd ej gel-rör). Urin- och serumprover förvaras i kyl tills transport.
  • Remissblankett och svarspåsar för STRIDA används i första hand. Om svarspåsar och remisser saknas, skrivs en konsultationsremiss som märks med STRIDA, GICs ärendenummer och provtagningsdatum och -tidpunkt.
  • Skicka också kvarvarande drogmaterial (tabletter, pulver m.m.) om det medges.

Skicka proverna till:

Avdelningen för Klinisk Farmakologi

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

  • Giftinformationscentralen och Karolinska Universitetslaboratoriet vill passa på att framföra att stort tack till landets akutmedicinska avdelningar för det goda samarbetet inom ramen för STRIDA-projektet.