Träffyta för direktlänk till innehåll

STRIDA-projektet kring Internetdroger åter tillgängligt

STRIDA är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Universitetslaboratoriet och Giftinformationscentralen som studerar förekomst och farlighet av nya nätdroger. Prover från patienter med förgiftning av nätdroger vid landets akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar analyseras utan kostnad för respektive sjukhus. 

Ring GIC (010-456 67 19) för att erhålla GICs ärendenummer och lämna persondata. GIC är tacksam om ni då även lämnar uppgifter om vilken/vilka substanser som patienten tagit samt om förekommande symtom. GIC kan i efterhand kontakta er och begära en journalkopia samt analyssvar från vårdtillfället.

  • Provtagningen bör ske så snart som möjligt efter ankomst till sjukhus. Använd ett vanligt 10 ml-rör utan tillsatser för urin och ett provrör med röd propp för serum (OBS! använd inte gel-rör). Urin- och serumprover förvaras i kyl tills transport.
  • Remissblankett och svarspåsar för STRIDA används i första hand. Om svarspåsar och remisser saknas, skrivs en konsultationsremiss som märks med STRIDA, GICs ärendenummer och provtagningsdatum samt -tidpunkt.
  • Skicka om möjligt också kvarvarande drogmaterial (tabletter, pulver mm).

Skicka proverna till:
Avdelningen för Klinisk Farmakologi
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

STRIDA-projektet startade 2010 och delfinansierades de första fem åren av Folkhälsomyndigheten. Ett flertal publikationer har genererats av projektet, både i svenska och i internationella tidsskrifter.