Vattenpiprökning kan leda till allvarlig kolmonoxidförgiftning

Se artikeln i Läkartidningen 26/2011