Träffyta för direktlänk till innehåll

Överdosering av paracetamol med modifierad frisättning ökar

Etablerad behandlingsregim med N-acetylcystein otillräcklig – Giftinformationscentralen ger ut nya behandlingsråd

Se artikeln i Läkartidningen 44-45/2016

Läs artikel som PDF