Träffyta för direktlänk till innehåll

Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett

Giftinformationscentralen rekommenderar nu utvidgade indikationer för serumbehandling vid huggormsbett. Antitoxin bör ges snarast möjligt till alla patienter som uppvisar tecken på signifikant toxinreaktion och upprepade doser bör övervägas vid otillräcklig effekt eller symtomrecidiv.

Läs i Läkartidningen 23-24/2017