MT-45 - en livsfarlig och potentiellt ototoxisk internetdrog

Se artikeln i Läkartidningen 40/2014