Träffyta för direktlänk till innehåll

Metylenblått hävde metforminassocierad laktacidos

Gav dramatiskt positiv effekt vid samtidig vasodilatorisk chock

Se artikeln i Läkartidningen 42/2013