Träffyta för direktlänk till innehåll

MDPV: ny missbruksdrog som kommit för att stanna?

En sammanställning av telefonfrågor rörande så kallade nätdroger till Giftinformationscentralen visar att MDPV har etablerat sig som en illegal missbruksdrog i Sverige. Detta skedde tidsmässigt i nära anslutning till ett vägledande avgörande i Högsta domstolen där straffvärdet för MDPV reducerats påtagligt.

Se artikel i Läkartidningen 20-21/2015

Läs artikeln i PDF