Träffyta för direktlänk till innehåll

Lergigan LT

Renässans för Lergigan med kraftig ökning av intoxikationsfall

Korrekt användning av fysostigmin vid överdosering medför minimal risk.

Läs artikeln i PDF