Träffyta för direktlänk till innehåll

Glycerolkinasbrist med symtomdebut i vuxen ålder. Ovanlig orsak till koma, metabol acidos

Se artikeln i  Läkartidningen 40/2010