Träffyta för direktlänk till innehåll

Förgiftnings­tillbud bland barn är vanliga – men allt färre sjukhusvårdas kartläggning 2010

Giftinformationscentralens kartläggning 2010

Se artikeln i Läkartidningen 16-17/2014