Träffyta för direktlänk till innehåll

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol

Giftinformationscentralen ändrar sin doseringsanvisning för N-acetylcystein.

Målsättningen med förändringen är en förenklad administering med minskad risk för feldoseringar och minskad biverkningsfrekvens med bevarand behandlingseffektivitet.

Läs i Läkartidningen