Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning

Se artikeln i  Läkartidningen 7/2008