Alkoholketoacidos ganska okänd men väl dokumenterad diagnos

Möjlig orsak till dödsfall bland personer med alkoholproblem

En patient med kroniskt alkoholmissbruk med uttalad metabol acidos är en diagnostisk utmaning. Utöver metanol- och etylenglykolintoxikation är alkoholketo­acidos en relativt vanlig men mindre uppmärksammad bakomliggande orsak. Patienterna uppvisar ofta vilseledande laboratoriefynd. Prognosen är god om behandling med rehydrering, ­tiamin och glukoslösningar ges.

Läs i Läkartidningen nr 40/2017