Träffyta för direktlänk till innehåll

Alkoholketoacidos ganska okänd men väl dokumenterad diagnos

Möjlig orsak till dödsfall bland personer med alkoholproblem

En patient med kroniskt alkoholmissbruk med uttalad metabol acidos är en diagnostisk utmaning. Utöver metanol- och etylenglykolintoxikation är alkoholketo­acidos en relativt vanlig men mindre uppmärksammad bakomliggande orsak. Patienterna uppvisar ofta vilseledande laboratoriefynd. Prognosen är god om behandling med rehydrering, ­tiamin och glukoslösningar ges.

Läs i Läkartidningen nr 40/2017